Skąd się bierze CHAOS I MENTALNY BAŁAGAN w naszych UMYSŁACH? Część 4 – stary rozum naucz nowych sztuczek !
30 listopada 2018
# 2 METODY, TECHNIKI, STRATEGIE – Strategia oparta na wartościach
5 grudnia 2018

ZROZUMIEĆ DR D. R. HAWKINSA I JEGO POZIOMY ŚWIADOMOŚCI czyli prostym językiem o trudnych rzeczach

Determinanty powstania dzieła dr Davida R. Hawkinsa

 • W latach 70.XX wieku rozwinęła się nowa nauka – kinezjologia, która powstała dzięki klinicznym badaniom fizjologii układu nerwowego oraz holistycznej wizji funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wyeksponowała ona bliski związek pomiędzy umysłem a ciałem, co otworzyło drogę dla badań sposobów ujawniania się świadomości poprzez subtelne mechanizmy ukryte za procesem chorobowym.
 • Rozwijała się technologia, której efektem było pojawienie się maszyn szybko liczących i przetwarzających informację – udoskonalonych komputerów. Komputery pozwoliły na graficzne przedstawienie ogromnej ilości danych, ujawniły niespodziewanie uporządkowanie w tym, co było wcześniej nieco ignorowane przez fizykę newstonowską (chaos). Rozpoznano ukryte wzorce energii lub tzw. atraktory (rozpoznawalny wzór wyłaniający się  z pozornie nie znaczącej masy danych). Ta wewnętrzna spójność określona została schematem atraktorowym znanym jako „Motyla Lorenza.
 • Postała wizja naturalnego zjawiska „teorii chaosu„.
 • Psychiatria traktowana jest jako najbardziej nielinearna dziedzina medycyny, gdyż bada takie przedmioty, jak intuicja, podejmowanie decyzji oraz całe zjawisko życia jako procesu.
 • Granica do tej pory nie przekraczalna dla medycyny była postawiona przed badaniem natury samej świadomości, które to badania stały się możliwe dzięki kinezjologii.

Teza pracy dr D. R. Hawkinsa, mówi że wszystko w świecie jest ze sobą połączone, a głównym celem działania jest odkrycie mapy pól świadomości.

Założenia dr D. Hawkinsa:

 • każdy z nas posiada komputer znacznie bardziej zaawansowany niż większość dostępnych maszyn o sztucznej inteligencji – ludzki umysł, a podstawą każdego mierzącego urządzenia jest po prostu sygnalizowanie wykrycia drobnej zmiany,
 • reakcje płynące z ludzkiego ciała dostarczają takiego właśnie sygnału zmiany warunków i co za tym idzie, istnieją dowody na to, że ludzkie ciało potrafi rozróżnić to, co wspiera życia, od tego co jest mu przeciwne (podstawowy mechanizm przetrwania)
 • wykorzystana metodologia, wywodzi się ze studiów nad dynamiką nieliniową (nieuporządkowaną), wykorzystaną do rozwinięcia  map pól ludzkiej świadomości, a nazwana została jako badania atraktorowe i zajmuje się identyfikowaniem stopnia mocy pól energii z wykorzystaniem tzw. analizy punktu krytycznego.
 • analiza punktu krytycznego związana jest z zaawansowaną fizyką teoretyczną, która pokazała, że wszystko we wszechświecie w nieuchwytny sposób zależy od całej reszty oraz, że istnieje delikatny mechanizm równowagi w którym jest „punkt krytyczny„, gdzie najmniejsza siła wypracowuje największy skutek.

Wykorzystanie super komputerów o ogromnej mocy przeliczeniowej umożliwiło wykorzystanie teorii dynamiki nieliniowej do badań nad funkcjonowaniem mózgu, dzięki technice modelowania neurofizjologicznego. Funkcja pamięci badana jest przy użyciu modeli neuronowych, wśród których zostały już rozpoznane sieci atraktorów.

Kliniczne badania dr Davida R. Hawkinsa rozpoznały przestrzeń faz, która obejmuje pełną skalę ewolucji ludzkiej świadomości. W obrębie wyznaczonej skali wskazano na liczne schematy atraktorowe o zwiększającej się MOCY, a wzorce te reprezentują pola energii, będące właściwościami samej świadomości.

Zestaw parametrów świadomości D. Hawkins wykalibrował w skali 1-1000 jednostek, a liczby te reprezentują logarytm (o podstawie 10) mocy poszczególnych pól. Pole i przestrzeń świadomości są nieograniczone i dążą do nieskończoności. Punktem krytycznym wydaje się być wartość 200 jednostek, poniżej której moc atraktorów można opisać jako słabą lub negatywną, powyżej silna lub pozytywną.

Połączenie badań nad ludzką świadomością i jej poziomami a teorią chaosu, dało sformułowanie prawa „zależności wrażliwej od warunków początkowych” czyli fakt, że drobne odchylenia z biegiem czasu mogą wywołać ogromną zmianę.

Badania pól energii ludzkiej, dowiodły że zachowaniem ludzkim kierują potężne wzorce energetyczne.

Odkrycia i badania dr Davida R. Hawkinsa korespondują z badaniami noblisty Sir Jahna Ecclesa, według którego mózg funkcjonuje jak zestaw odbiorczy dla wzorców energii, które się w nim znajdują. Wzorce te, to świadomość wyrażona myślami. Zatem można wyciągnąć wnioski, że tylko próżność naszego EGO nazywa myśli naszymi.

 

Metodologia badań dr D. Hawkinsa

 • Badania wykonane w ciągu 20 lat, wykorzystujące miliony kalibracji, uzyskanych w testowaniu tysięcy osób w różnym wieku, o różnych typach osobowości, z różnych środowisk.
 • Wykorzystanie badań, które przeprowadził w 1971 roku  dr George Goodheart z Detroit metod testowania mięśni i odkrycia, że siła i słabość każdego mięśnia była powiązana ze zdrowiem lub zaburzeniami, odpowiadającego mu narządu ciała. Ustalił również, że każdy mięsień jest powiązany z odpowiadającym mu meridianem, czyli z punktami akupunkturowymi i powiązał swoją pracę z badaniami fizyka Felixa Manna (waga meridianów dla medycyny).
 • Najbardziej uderzającym odkryciem kinezjologii było pokazanie, że mięśnie natychmiast słabną, gdy ciało jest wystawione na kontakt ze szkodliwym bodźcem. Potwierdzeniem są również badania genetyczne, które wskazują, że zdrowe DNA  przeniesione do szkodliwego środowiska choruje, a chore DNA przeniesione do zdrowego środowiska ma się lepiej.
 • Kinezjologia stała się metodą wykorzystywaną w medycynie (dr John Diamond), głównie psychiatrii i określona została „kinezjologia behawioralną”

Opracowana Mapa Świadomości została skorelowana z określonymi procesami świadomości – emocjami, postrzeganiem czy postawami, światopoglądami i przekonaniami duchowymi – punkt krytyczny 200 – patrz tabela poniżej.

Tabela. Mapa Świadomości dr D.R. Hawkinsa

Wizja Boga

Wizja życia

Poziom

Log

Uczucie

Proces

Jażń Jest OŚWIECENIE

700-1000

Niewysłowione Czysta świadomość
Wchwechistniejący Doskonałe POKÓJ

600

Błogość Iluminacja
Jeden Kompletne RADOŚĆ

540

Pogoda ducha Przemienienie
Kochający Dobrotliwe MIŁOŚĆ

500

Cześć  Objawienie
Mądry Sensowne ROZSĄDEK

400

Zrozumienie Abstrakcja
Miłosierny Harmonijne AKCEPTACJA

350

Wybaczenie Transcendencja
Inspirujący Pełne nadziei OCHOTA

310

Optymizm Intencja
Umożliwiający Satysfakcjonujące NEUTRALNOŚĆ

250

Zaufanie Uwolnienie
Zezwalający Wykonalne ODWAGA

200

Afirmacja Wzmocnienie
Obojętny Wymagające DUMA

175

Pogarda Zadufanie
Mściwy Antagonistyczne ZŁOŚĆ

150

Nienawiść Agresja
Odmawiający Rozczarowujące POŻĄDANIE

125

Pragnienie Zniewolenie
Karzący Przerażające STRACH

100

Niepokój Wycofanie
Lekceażący Tragiczne ŻAL

75

Ubolewanie Zniechęcenie
Potępiający Beznadziejne APATIA

50

Rozpacz Rezygnacja
Pamiętpliwy Złe WINA

30

Obwinianie Destrukcja
Gardzący Żałosne WSTYD

20

Upokorzenie Eliminacja

 

 

Pozdrawiam

Ania

 

 • D.R.Hawkins: 2012: Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania. Virgo, Warszawa