MASTERMIND – HOLISTYCZNA STRATEGIA MARKI OSOBSITEJ

Szczegóły wydarzenia

Silna marka osobista pracuje dla Nas podczas, gdy My realizujemy swoje marzenia

Jeśli chcesz, aby z Twoją marką osobistą, imieniem i nazwiskiem, kojarzyło się to, co chcesz, a nie to, co czasem powierzchownie odbierają inni.

 

Jeśli chcesz zwiększyć swoją skuteczność, wzmocnić swoją pozycję osoby godnej rekomendacji.

 

Jeśli chcesz aby Twoja marka osobista pracowała dla Ciebie podczas, gdy Ty śpisz, realizujesz marzenia, spędzasz czas na hobby, z rodziną.

To oznacza, że ten intensywny warsztat wskaże Ci strategię działania.

Dla kogo przede wszystkim są warsztaty?

 • Przedsiębiorcy chcący posiadać strategię w budowaniu spójnej marki osobistej
 • Osoby zakładające własną działalność gospodarczą
 • Osoby na kierowniczych stanowiskach.

 

Korzyści z posiadania silnej marki osobistej:

 • Wzmocnienie swojej pozycji, jako profesjonalisty i osoby godnej rekomendacji
 • Większa skuteczność w działaniach zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i osobistej
 • Skracanie procesu decyzyjnego związanego z korzystaniem z naszych produktów czy usług
 • Większa radość z tego co się robi, co ma przełożenie na zmniejszenie stresu i umiejętności samomotywacji do działania

 

MODUŁY MASTERMINDU I KORZYŚCI Z NICH WYNIKAJĄCE:

Moduł I – AUDYT SIEBIE
 • Wartości, ważne dla mnie i moich odbiorców i jak to wykorzystać w reklamie
 • Kodeks Honorowy jako narzędzie do pracy ze Sobą, z zespołem, z partnerami biznesowymi a także pomocne przy rekrutacji
 • Misja i wizja marki skutecznym motywatorem i magnesem odbiorców
 • Gdzie jestem a gdzie chcę być czyli na jakim etapie rozwoju jest moja marka?
 • Co wiem o sobie? – mój potencjał, moje atrybuty, archetypy oraz typy osobowości

Korzyści:

 • poznanie narzędzi do pracy z zespołem i do budowania zespołu, który będzie spójny z naszą marką
 • poznanie narzędzi do określania typów osobowości i archetypów
 • nabycie umiejętność diagnozy stanu własnego potencjału
 • zrobiony audyt swojej marki osobistej na chwilę obecną oraz narzędzie pozwalające robić to w każdym momencie
 • znalezienie i naprawa słabych ogniw własnej tożsamości, wpływających na obniżenie skuteczności

 

Moduł II. PLANOWANIE WŁASNEJ MARKI
 • Jak wdrożyć wyznaczone cele, które będą spójne z misja i wizją mojej marki?

Korzyści:

 • poznanie i przećwiczenie sposobów określania spójności celów z misją i wizją
 • rozpisanie swoich celów poznanymi sposobami na najbliższe …5, 10 lat…

 

Moduł III. STRATEGIA KOMUNIKACJI
 • Style komunikacji – werbalnej i niewerbalnej oraz gdzie kryją się pułapki
 • Jaką strategię wybrać dla Siebie i z jakich taktyk korzystać?
 • Narzędzia, które można wykorzystać przy komunikacji o swojej marce osobistej
 • Jak tworzyć przekaz spójny z twoimi wartościami, misją, wizją, celami i jeszcze do odpowiedniej grupy odbiorcy mówiąc jego językiem?

Korzyści:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania stylów komunikacji
 • określenie blasków i cieni własnej komunikacji
 • nabycie umiejętności układania tekstów komunikatów, wyboru narzędzi i sposobów

 

Moduł IV.  WERYFIKACJA
 • Jak weryfikować poziom i kierunek rozwoju własnej marki?

Korzyści:

 • poznanie narzędzi do weryfikowania własnej marki osobistej

 

Moduł V. ZMIANY
 • Mechanizm wprowadzania zmian
 • Wybór strategii i narzędzi do skutecznego wprowadzania zmian

Korzyści:

 • poznanie sposobów na skuteczne wprowadzanie zmian

 

Udział w mastermindzie pozwoli Ci zwiększyć swój potencjał o wiedzę, umiejętności i kompetencję, a efektem będzie silna marka osobista.
Potęgą mastermindów jest współdziałanie i wymiana doświadczeń w grupie.

Nabędziesz wiedzę o:

 • etapach tworzenia marki osobistej
 • roli tożsamości i wizerunku marki osobistej
 • możliwościach wykorzystania marki osobistej
 • narzędziach jakie możesz wykorzystać w celu budowania i kreowania marki osobistej – np. strona internetowa czy FB
 • strukturze strategii kreowania marki

Nabędziesz umiejętności:

 • wykorzystywania swojego potencjału do działań biznesowych
 • właściwego wyboru narzędzi do kreowania marki osobistej
 • zbudowania własnej strategii działania

Pogłębisz kompetencje:

 • dbałości o spójny wizerunek twojej marki osobistej z twoimi wartościami i celami
 • komunikowania o sobie na zewnątrz
 • wyboru odpowiedniej, dla celów twojej marki, strategii działania

Co otrzymasz w ramach warsztatów?

 • 2 dni szkoleniowe
 • 6 moderowanych  spotkań on-line z grupą mastermindową – 1 spotkanie w miesiącu
 • 6 konsultacji indywidualnych po 45 minut (1 konsultacja w miesiącu, przez okres 6 miesięcy) – wartość 1800 zł netto
 • 6 webinarów tematycznych – 1 webinar w miesiącu.

Warsztaty będą prowadzić:

Anna Nitkiewicz-Jankowska jest doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą jednocześnie. Sama o sobie mówi, że jest „praktykującym teoretykiem”. Od 1998 roku jest nauczycielem akademickim na kilku uczelniach, prowadząc jednocześnie własną działalność gospodarczą realizującą różnie projekty (głównie szkoleniowe – ponad 8 tys. godzin). Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji naukowych, kilku książek. Uczestniczyła i występowała w licznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zajęła się od strony teoretycznej (efektem doktorat) oraz praktycznej (własne szkolenia), zagadnieniem produktów markowych oraz marki osobistej, tworząc koncepcje i strategie ich budowania.  Autorka książki „Strategia marki osobistej…” Prywatnie szczęśliwa kobieta, żona i mama fantastycznego syna.

oraz goście specjalni.

Informacje praktyczne

Data: 10.01.2020 - 11.01.2020
Godzina: 10:00 - 18:00

Miejsce: Hotel Szafran Czeladź

Wczytuję mapę...