TOP 40 SYTUACJI STRESUJĄCYCH

Fizjologiczna reakcja na stres to automatyczna, przewidywalna, wrodzona reakcja, nad którą zwykle nie sprawujemy kontroli. Jednak wiele reakcji psychicznych jest wyuczona i zależą od postrzegania i interpretacji świata.

W latach 60-tych XX wieku opracowano skalę poziomu przystosowania się do zmian w życiu (w latach 90-tych wprowadzono zmiany) – określono tzw. Jednostkę Zmiany Życiowej – skala SRRS, gdzie posługiwano się określeniem poziomu stresu. Porównując wyniki na przestrzeni trzydziestu lat wskazują jednoznacznie wzrost ilości stresu w naszym życiu.

 

Lista najbardziej stresujących nas zmian dotyczy zarówno zdarzeń, które określamy jako pozytywne i negatywne

TOP 40 najbadziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka:

 1. Śmierć małżonka – 119
 2. Rozwód – 98
 3. Śmierć bliskiego członka rodziny – 92
 4. Separacja – 79
 5. Utrata pracy – 79
 6. Poważna choroba lub zranienie – 77
 7. Pobyt w więzieniu – 75
 8. Śmierć przyjaciela – 70
 9. Ciąża – 66
 10. Poważne  zmiany w pracy – 62
 11. Wypowiedzenie umowy kredytowej w banku – 61
 12. Pogodzenie się z małżonkiem – 57
 13. Pojawienie się nowego członka rodziny – 57
 14. Zmiana stanu  zdrowia lub zachowania członka rodziny – 56
 15. Zmiana stanu finansowego – 56
 16. Przejście na emeryturę – 54
 17. Zmiana stanowiska pracy – 51
 18. Zmiana liczby kłótni z małżonkiem – 51
 19. Zawarcie małżeństwa – 50
 20. Rozpoczęcie lub zakończenie pracy przez małżonka – 46
 21. Problemy seksualne – 45
 22. Kredyt lub pożyczka na kwotę większą niż 10 tys. $ – 44
 23. Wyprowadzenie się dziecka z domu – 44
 24. Zmiana zakresu obowiązków w pracy – 43
 25. Zmiana warunków życiowych – 42
 26. Zmiana miejsca zamieszkania – 41
 27. Problemy z teściami – 38
 28. Rozpoczęcie lub ukończenie szkoły – 37
 29. Zmiana godzin lub warunków pracy – 36
 30. Zmiana szkoły – 35
 31. Święta Bożego Narodzenia – 30
 32. Zmiana sposobu spędzania czasu wolnego – 29
 33. Problemy z szefem – 29
 34. Kredyt lub pożyczka na kwotę mniejszą niż 10 tys. $ – 28
 35. Zmiana aktywności społecznych – 27
 36. Zmiana osobistych przyzwyczajeń – 27
 37. Zmiana zwyczajów związanych z żywieniem – 27
 38. Zmiana zwyczajów związanych ze snem – 26
 39. Zmiana liczby spotkań rodzinnych – 26
 40. Wakacje – 25

Co z tym fantem zrobić?

W pierwszej kolejności:

 • ZREWIDOWAĆ PRZEKONANIA
 • POZNAĆ SIEBIE I TO CO, WPŁYWA NA NAS DESTRUKCYJNIE
 • WZMOCNIĆ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE
 • ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SPOSÓB KOMUNIKOWANIA O SWOICH PRAGNIENIACH, POTRZEBACH I ŚWIATOPOGLĄDZIE.

Powodzenia

Ania