Przekraczanie poziomów świadomości dr. G.R. Hawkinsa – kilka ciekawostek

Świadomość jako „światło świata”

Wszechobecne, uniwersalne pole energii zwane świadomością, jak podaje D.r. Hawkins, posiada nieskończoną moc oraz wymiar poza czasem. Moc nieskończonego pola świadomości wraz z jego bezgranicznym potencjałem manifestuje się jako materia, a materia plus ewolucja dalej w efekcie wymiar „czasu”, a materia plus czas daje „przestrzeń”.

Czym jest świadomość?

Jedna z definicji świadomości przedstawia ją jako stan, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze swoich zjawisk wewnętrznych i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym

Ewolucja świadomości zrozumiała jest po przeanalizowaniu ewolucji „ego”, które również jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak co ważne, nie da się przezwyciężyć ego widząc w nim wroga, gdyż jest to niejako biologiczne dziedzictwo każdego z nas, bez niego nie bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy. Zrozumienie jego pochodzenia stawia go w bardzo korzystnym świetle, a problem polega jedynie na fakcie, iż bywa nieposłuszne i stwarza emocjonalne, psychologiczne i duchowe problemy, jeśli nie zostaną one rozwiązane lub przekroczone.

W początkowej ewolucji życia na Ziemi, istoty żywe aby przetrwać czerpały energię z otoczenia i ta zasada ukształtowała główny rdzeń ego, które do dzisiaj zaangażowane jest głównie w dbanie o własny interes. W miarę rozwoju ewolucji , mechanizmy przetrwania stawały się bardziej wysublimowane i zaawansowane, następował proces obróbki i przechowania informacji. Dokonano kalibracji poziomów świadomości w erach geologicznych i dla przykładu w Kambrze (70 mln lat temu), kiedy żyły pierwsze morskie bezkręgowce – poziom kalibracji wynosił 8, a w Jurze (35 mln lat temu) z całą różnorodnością gadów, poziom świadomości wynosił już 68, by w Górnym Trzeciorzędzie osiągnąć wartość 212.

Z ciekawostek można wspomnieć, iż najniższą kalibrację posiadają:

 • bakterie – 1,
 • pajęczaki – 7,
 • płazy – 17,
 • ryby – 20,
 • gady – 40,

ale

 • gołębie – 145,
 • lis – 185,
 • świnia – 205,
 • kot, pies – 245,
 • szympans – 305.

Rozwój ewolucyjny świata żywego, nie tylko przejawiał się tym, iż zwierzęta z czterech nóg przeszły na dwie, ale także pojawienie się przedmózgowia oraz kory przedczołowej, będących anatomiczną siedzibą ludzkiej inteligencji, dało możliwość radzenia sobie z wiekszą ilością bardziej złożonych informacji. Wykalibrowany poziom świadomości ludzi wrastał bardzo powoli:

 • w czasach Buddy – 90,
 • przed narodzinami Jezusa Chrystusa – 100,
 • lata 80 te XX wieku – 190,
 • początek XXI – 203-207.

Warto przypomnieć, iż na krytycznym poziomie 200 (przejście z Siły do Mocy), zachodzi rozróżnienie miedzy prawdą i fałszem, a powyżej następuje wzrost logarytmiczny.

 

Zachęcam do lektury książek Davida R. Hawkinsa

Pozdrawiam

Ania

Zobacz szerzej:

 • Hawkins D.R.: Przekraczanie poziomów świadomości, Virgo, Warszawa 2012.
 •  Zimbardo P.G., Gerrig R.J.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2018.