Ebook: Jak wspierać się emocjonalnie w budowaniu pewności siebie

11,00 

E-book w formie pdf
Liczba stron – 22
Jak zmieniło by się Twoje życie, gdybyś potrafił panować nad emocjami, które determinują pewność siebie?
O ile łatwiej i pewniej podejmowałbyś decyzje, gdybyś wierzył we własny potencjał, własne możliwości i potrafił to okazywać na zewnątrz.
Zarządzania emocjami można się nauczyć. Można poznać i stosować proste techniki i zasady, które będą nie tylko wspierały cię w momentach niepewności ale dodatkowo pozwolą wzmocnić stan pewności siebie. Rozwianie mitów na temat pewności siebie oraz poznanie zasad budowania pewności siebie to dodatkowe informacje, które w procesie budowania pewności siebie są pomocne i niezbędne.
Ten e-book przybliży Cię do poznania tych właśnie elementów.
W e-booku znajdziesz następujące informacje:
 • Czym jest pewność siebie?
 • Czym są emocje?
 • Jakie wyróżniamy najważniejsze zasady w budowaniu pewności siebie?
 • Jakie emocje stanowią determinanty budowania pewności siebie i jak z nimi pracować?
Uzupełnieniem e-booka jest webinar 17/PC „Jak wspierać się emocjonalnie w budowaniu pewności siebie?”
Spis treści e-booka:
 • Pewność siebie w liczbach
 • Pewność siebie czyli co? Czym jest a czym nie jest PEWNOŚĆ SIEBIE?
 • 7 ważnych pytań tłumaczących działanie emocji
 • Zasady budowania PEWNOŚCI SIEBIE
 • Emocje wspierające i emocje nie wspierające budowanie PEWNOŚCI SIEBIE
 • Jak pracować z emocjami wspierającymi i niewspierającymi?
 • Techniki zarządzania emocjami determinującymi PEWNOŚĆ SIEBIE
E-book w formie pdf
Liczba stron – 22