PIĘĆ ELEMENTÓW ZWYCIĘSKIEJ MARKI OSOBISTEJ. CZYLI DLACZEGO ODBIORCY MAJĄ KUPOWAĆ CIEBIE ?
9 września 2019
50 ZASAD BYCIA PEWNYM SIEBIE, SKUTECZNYM, SPEŁNIONYM I SPÓJNYM
10 września 2019

LEPIEJ NIE POZNAWAĆ TYCH KILKU FAKTÓW O STRATEGIACH MARKETINGOWYCH

Przy budowaniu strategii działania, należy pamiętać, że należy uwzględnić warunkowania otoczenia (zewnętrznego i wewnętrznego), ponieważ jeśli się tego nie zrobi, to będzie ona tylko marzeniem bez treści i sensu.

Tworzenie strategii bardzo często jest negowane już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ znamy liczne przykłady tzw. „strategii do szuflady” czyli takich, które się tylko tworzy a nie wdraża.

W przypadku marek osobisty nawet rzadko się słyszy o tym, żeby osoby tworzyły strategię dla rozwoju swojej marki osobistej, CO NIE OZNACZA, ŻE ZNANE MARKI OSOBISTE TEGO NIE ROBIĄ – ROBIĄ!!!

Co zatem musi być, aby strategia była skuteczna?

 1. Musi posiadać funkcjonalne programy działania, które dopiero można tworzyć, gdy pozna się swoje zasoby i przeanalizuje otoczenie, w którym się działa.            
 2. Marka to jest wyraz tego wszystkiego, co za nią stoi i aby była popularna musi dawać odczuwalną przez odbiorcę wartość, korzyści (przeczytaj artykuł wcześniejszy).  Pod kątem sprzedażowym można by powiedzieć, iż: MARKA = WARTOŚĆ (JAKOŚĆ + CENA) / WIZERNEK.

„W 1965 roku przeciętny widz zapamiętywał 34 procent telewizyjnych reklam. W 1990 roku jego pamięci pozostawało już zaledwie 14,5 procent spotów” (Brand sense – marka pięciu zmysłów). W samych Niemczech istnieje ponad 80 tyś marek. W sektorze produktów szybko zbywalnych wprowadza się co roku około 30 tyś nowych artykułów. Zaledwie 1/3 tych produktów przetrwa rok, czyli prawie 70 procent znika z rynku w ciągu 12 miesięcy.”

Współczesny marketing i jego szanse oraz zagrożenia


Marketing jest dziś trudniejszy, bo wypróbowane recepty nie działają.

Tymczasem klienci są dziś bardziej krytyczni, nieufni, posiadają więcej informacji. Owa zmiana wartości oznacza także, że coraz więcej ludzi odrzuca rolę wyłącznie biernego konsumenta i pragnie nawiązywać dialog z firmami i z innymi klientami.

Obecnie produkty mają już nie tylko „zaspokajać potrzeby”, lecz także , w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej, definiować styl życia. Najlepszym przykładem jest Apple. Każdy kolejny produkt to poczucie luzu, swobody. Drugorzędne są pewne wady techniczne – ultracienki notebook ma zbyt małą liczbę wejść. Charyzmatyczny szef, Steve Jobs – nowy produkt to porywająca prezentacja. Jobs dał firmie osobowość. Jak prezes się przeziębił to Apple akcje na giełdzie traciły na wartości.”

Szansa 1 – cyfryzacja – multimedialne myślenie i działanie. Aby odnieść sukces, marki muszą stworzyć oferty, które z jednej strony docierają do odbiorców przez różne formy cyfrowe kanały, z drugiej zaś – zapewniają ciągły dialog z interesariuszami.

Szansa 2 – zarządzanie marką i crowdsourcing. Zarządzanie marką w mediach społecznościowych stanie się nie tylko zalecanym wyborem, co zwykłą koniecznością. Włączenie społeczności w proces budowania marki.

Szansa 3 – zwiększenie obrotów przez e-handel. Nieodzowny kanał zbytu produktów.

Szansa 4 – Internet jest coraz bardziej mobilny. Media społecznościowe to nie przejściowa moda – to zjawisko, które stawia przed firmami nowe wyzwania, ale też otwiera nowe możliwości, szczególnie w kwestii tworzenia marki i zarządzania nią. Ludzie nie wchodzą do internetu – oni w nim są !!! Angażowanie się w media społecznościowe bez dokładne analizy, czemu miałoby to służyć, nie ma najmniejszego sensu!!!

Marketing coraz częściej koncentruje się na czynnikach miękkich, takich jak system wartości, emocje i postawy.

O sukcesie decyduje wizerunek pozostawiony w umyśle klienta – trzeba odkryć czego życzą sobie klienci.

Żyjemy w cywilizacji nadmiaru  (marketingowiec Herman Scherer)– marka jako tożsamość i osobowość. Marketing zaczął się skupiać na tym, by tworzyć samodzielną osobowość marki, jej spójną tożsamość, która łączy w logiczną całość obraz własny/wewnętrzne postrzeganie produktu w firmie i wizerunek zewnętrzny, a więc jego obraz w oczach klientów.

Dziesięć zasad dobrego zarządzania marką Murphy’ego

 1. Pielęgnuj markę
 2. Poważnie traktuj zarządzanie marką
 3. Prowadź księgowość dla marki
 4. Zarządzaj marką ostrożnie
 5. Zachowaj odpowiedzialność za swoją markę – nie oddawaj jej nikomu innemu
 6. Zapewnij swojej marce unikatowość
 7. Eksploatuj kapitał tkwiący w swojej marce
 8. Przeglądaj portfel swoje marki pod kątem produktów lub usług jakie oferujesz
 9. Rozważ implikacje międzynarodowego zastosowania twojej marki
 10. Chroń swoją markę – strzeż nazwę, prawa autorskie.

Powodzenia – Ania

 • K. Obłój:Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 • J. Marconi: Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, K.E. LIBER s.c., Warszawa 2002
 • J. M. Murphy: Brand Strategy, Director Books, Cambridge 1990