Kwartet naszej emocjonalności – STRACH, LĘK, OBAWA I STRES

Strach, lęk, obawa i stres to takie emocje i stany emocjonalne, które towarzyszą nam odkąd tylko pamiętamy.

Czy mają tylko negatywny wpływ na nas?

Czy dobrze byłoby się ich pozbyć z życia?

Jak sobie z nimi radzić, gdy czujemy, iż nie pozwalają nam oddychać i żyć pełną piersią?

Te i wiele innych pytań moglibyśmy sobie zadać rozmawiając o emocjach i stanach emocjonalnych w ogóle.

Strach

Cechy:
 • ma swoje źródło w instynkcie przetrwania
 • stan silnego napięcia emocjonalnego związanego z poczuciem realnego zagrożenia 
 • naturalna reakcja organizmu, często niekontrolowana
 • związany jest z przyszłością np. przyszłe zdarzenie, konsekwencje minionego zdarzenia
 • pakiet informacji o tym, że coś może się zmienić i należy być czujnym, inaczej zadziałać niż do tej pory
Negatywne funkcje:
 • sparaliżowanie w sytuacji wymagającej działania
 • drastyczna zmiana funkcjonowania naszego organizmu np. omdlenia, podniesione ciśnienie, duszności, zawał serca
 • niekontrolowane reakcja organizmu np. suchość w gardle, trzęsące się ręce
 • może wzmagać podejrzliwość i doprowadzać do zachowań obsesyjnych
Funkcje pozytywne:
 • informacja o zagrożeniu, niebezpieczeństwie
 • reakcja ataku lub ucieczki
 • ochrona przed niebezpieczeństwem przez zatrzymanie, uświadomienie
 • poznanie swojej reakcji w sytuacji zagrożenia – co daje możliwość lepszej ochrony następnym razem

Czy warto wyeliminować strach z własnego życia – NIE!!!

WARTO JEDNAK NAD NIM PANOWAĆ I BYĆ JEGO ŚWIADOMYM

Lęk

Cechy:
 • nieprzyjemny stan emocjonalny
 • wiąże się z przewidywaniem tego co może się zdarzyć
 • bardzo często irracjonalny
 • proces wewnętrzny, nie związany ze stresorem zewnętrznym
Funkcje negatywne:
 • kreuje przekonania niewspierające
 • zaburza obiektywne postrzeganie rzeczywistości
 • zatrzymuje w działaniu, powodując najczęściej ucieczkę, wycofanie, wyparcie
 • może zdominować funkcjonowanie doprowadzając do stanów patologicznych
 • powoduje zaburzenia somatyczne: drżenie rąk, omdlewanie, zawroty głowy, świąd, bóle np. serca, brzucha
Funkcje pozytywne:
 • informacja o naszych ukrytych barierach i wpływie Ego na funkcjonowanie
 • zwrócenie uwagi i wyłapanie sytuacji lękowych pozwalają na pracę nad przekraczaniem pewnych własnych reakcji
 • chwilowe zatrzymanie, które należy wykorzystać na zebranie większej ilości informacji.

Lęk należy traktować jako wskazówka dla Nas, nad czym warto u Siebie popracować, przetransformować, przekroczyć aby sytuacje wywołujące lęk nie przejęły nad nami kontroli.

Obawa

Cechy:
 • stan psychiczny, gdy nie jesteśmy pewni tego co się wydarzy i zakładamy tzw. “czarnowidztwo”
 • związana z lękiem, obawiamy się najczęściej utraty “czegoś”
 • czujemy niepokój, niepewność, dezorientację
Funkcje negatywne:
 • doprowadzać może do zdenerwowania
 • może zatrzymać przed działaniem, aby nie doprowadzić do spełnienia się “obawy”
 • może doprowadzić nas do działań związanych z perfekcjonizmem, co będzie skutkowało ciągłym ulepszaniem i lepszym przygotowywaniem się, w celu zatrzymania działania
Funkcje pozytywne:
 • może spowodować, że lepiej się przygotujemy do działania i zadziałamy

 

Stres

Cechy:
 • zespół cech specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu
 • stan dysharmonii, braku równowagi fizycznej i psychicznej
 • powstaje w wyniku oddziaływania stresora
 • reakcja wewnętrzna i zewnętrzna organizmu
 • może być długotrwały
 • wywołuje najczęściej  reakcje walcz albo uciekaj
Funkcje negatywne:
 • zatrzymuje w działaniu
 • sprawia, że tracimy czasami nad sobą, swoimi emocjami kontrolę i jesteśmy wybuchowi, wpadamy w złość
 • brak zapanowania nad nim wpływa na relacje
 • długotrwały doprowadzania do różnego rodzaju schorzeń a w efekcie do wycieńczenia i śmierci
Funkcje pozytywne:
 • mobilizuje do znalezienie nowych możliwości  na rozwiązanie dotychczasowych sytuacji stresujących
 • próba poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami pozwala na nowe związki z innymi ludźmi
 • wzrost siły osobistej – dałem radę
 • docenienie życia, gdyż znalezienie rozwiązania daje wiarę w siebie
 • zmiana duchowa.

 

Jak widać, każda z tych stanów na swoje blaski i cienie oddziaływania na nas. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że są złe bo nie ma złych emocji i stanów emocjonalnych, są tylko nieodpowiednie nasze reakcje na nie. Dlatego warto obserwować siebie, wyciągać wnioski, prosić o pomoc i pracować również nad strachem, lękiem, obawą i stresem. Nie usuwajmy ich z naszego życia, gdyż ich aspekty pozytywne sprawiają, że lepiej przystosowujemy się do zmieniających się czasów i umożliwiamy transformowanie naszej świadomości.

Pozdrawiam

Ania