JAK PORAŻKĘ ZMIENIĆ W INFORMACJĘ ZWROTNĄ? METODA DILTSA

„Filozofią, jaką wyznajesz, determinuje, czy się zdyscyplinujesz, czy też będziesz nadal popełnił błędy” (Jim Rohn). To nasze nastawienie i przekonania decydują o tym, czy porażka będzie dla nas porażką czy może tylko informacją zwrotną.

Techniki NLP często stosuję, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Polecam je, gdyż są skuteczne, a skoro są skuteczne, to nie ma znaczenia, jakie masz przekonania do NLP. Ja wyznaję filozofię, że to, co może mnie wesprzeć, ma mnie wspierać. Poniższa metoda sprawia, że każda porażka (czy lekcja, jak wolisz takie określenie), jest traktowana przeze mnie chłodno, jako informacja o tym, co mogę zmienić a nie to, jaka jestem.

Metoda Diltsa w 8 krokach

Krok 1. Zidentyfikowanie problematycznego przekonania (nastawienia, poglądu) i określenie towarzyszących mu systemów reprezentacji (kanałów postrzegania – wzrok, słuch, kinestetyka) oraz fizjologii

Pomyśl o takim swoim przekonaniu, które dopada Cię w sytuacji, gdy napotykasz na jakąś trudność.

PRZYKŁAD: Chciałam dzisiaj zmienić ustawienia swojej strony internetowej i nie potrafiłam znaleźć tego czego szukałam a w efekcie pozmieniałam inne rzeczy i strona nie działa. Zaczęłam myśleć, że za mało wiem o narzędziu, które używam i które jest mi niezbędne do prowadzenia biznesu. Jestem zatem niewystarczająco dobra, żeby prowadzić biznes.

Pożądaną zdolnością jest zatem poznanie technicznych możliwości swojej strony, celem tego poznania będzie uniezależnienie się od osób trzecich w prowadzeniu swojego biznesu. Problematyczne przekonanie „Muszę wiedzieć jak działa moja strona, żeby mogła prowadzić biznes” lub/i „Nie potrafię obsługiwać własnej strony www, zatem nie mogę prowadzić własnego biznesu”.

Jak już jest zdiagnozowana konkretna sytuacja, to teraz obserwuj w związku z tym przekonaniem swoją fizjologię oraz oczy. Przyglądaj się sobie analizując to przekonanie w głowie, możesz się nagrać, możesz obserwować w lustrze. Nie myśl o tym, że to głupio, bo to kolejne przekonanie z którym możesz popracować 😉 . Odpowiedz sobie na pytanie, co wewnątrz siebie widzisz, czujesz i słyszysz?

Krok 2. Uporządkowanie przekonania w ramach systemów reprezentacji (komunikacji) na podstawie obserwacji pozycji oczu

W wyobraźni przyporządkuj każdemu swojemu systemowi komunikacji (reprezentacji) odpowiednią pozycję oczu. Rozmieszczając poszczególne reprezentacje jednocześnie patrz w określonym kierunku. Kiedy już je umieścisz we właściwych pozycjach (w wyobraźni), zwróć uwagę na to, jak przestrzeń przed Tobą oczyszcza się i tak naprawdę dopiero teraz robi się tam przestrzeń dla pełnej możliwości wykorzystania wzroku.

Bardzo często jest tak, że porażka tak mocno eksploatuje nas jako doznanie kinestetyczne, że tracimy umiejętności dostrzegania pozostałymi zmysłami. Przyporządkowanie systemów reprezentacji do konkretnej pozycji oczu pozwali nam zobaczyć więcej.

Krok 3. Stworzenie obrazu pożądanej zdolności i zamierzonego celu oraz umieszczenie ich w konstruktywnej przestrzeni wizualnej

Pomyśl o sytuacji frustrującej… u mnie to może być ten brak zdolności technicznych w zrobieniu zmian na stronie www. Pomyśl o tej sytuacji, stwórz sobie jej obraz w „akcji”, ale w kategoriach pozytywnych … czyli ja będę myśleć i wyobrażać sobie, że znajduję rozwiązanie i wprowadzam zmiany na stronie, której obsługa okazuje się dla mnie już bardzo prosta. Obraz ten (swój, pozytywny) umieść w prawym górnym rogu, kierując oczy w górę i prawo.

Krok 4. Odróżnieni reprezentacji pożądanej zdolności od obrazów wspomnień o porażce

Wyobraź sobie, że posiadasz tą zdolność, która jest Ci potrzebna (u mnie, idąc za przykładem – zdolności techniczne), doświadcz tego uczucia, które się pojawia w związku z tym. Zidentyfikuj pozytywną intencję i zrób to samo, w momencie kiedy pojawi się Twój dialog wewnętrzny, który dotyczy tej zdolności. Zwróć uwagę na to, jak odmiennie reprezentowane są uczucia od dialogu wewnętrznego.

Krok 5. Ujednolicenie elementów porażki (uczuć, wspomnień, dialogu wewnętrznego) z elementami pozytywnymi

Spójrz jeszcze raz na wspomnienie związane z twoim problematycznym przekonaniem, ale zbuduj bardziej realistyczny obraz, mieszając pozytywne i negatywne wspomnienia. Umieść je w chronologicznym porządku pojawiania się, doświadczania przez Ciebie w życiu. Oceń jakie pozytywne aspekty, pożyteczna wiedza z nich płynie (zarówno z tych dobrych, jak i złych wspomnień). Zmodyfikuj w swoim myśleniu, przekonaniu pewne elementy, tak żeby doprowadziły Cię do ustalonego, pożądanego celu. Wyciągnij pozytywny aspekt ze wszystkiego, czego doświadczasz, po to, aby potem to wykorzystać do kreowania lepszej, własnej rzeczywistości.

Krok 6. Stworzenie kotwicy dla pozytywnego doświadczenia, które stanie się punktem odniesienia

Pomyśl o czymś pozytywnym, co z pewnością jesteś wstanie osiągnąć, bo robiłeś to już wcześniej, wierzysz, że potrafisz. Stwórz kotwicę dla takiego doświadczenia (kotwiczenie to wchodzenie w stan, który sprzyja temu, co chcemy zrobić a sposobów jest wiele i o tym może też kiedyś napiszę, bo może nie każdy potrafi), możesz połączyć to z obrazem, uczuciem, zapachem, dotykiem…. jak chcesz.

Krok 7. Wywołanie pozytywnego stanu w związku z zamierzonym celem

Dostosuj teraz swoje myślenie o przekonaniu negatywnym i obrazy z nim związane do tych z pozytywnymi doświadczeniami. Zmień ten stan na harmonijny, określ wyraźnie różne submodalności, odpal kotwicę dla lepszego efektu.

Krok 8. Sprawdzenie rezultatu

Po czym poznasz, że cały wzorzec zrobiłeś poprawnie? Po tym, że w sytuacji problematycznej podobnego rodzaju: pojawią się nowe pomysły i rozwiązania, jak z tą sytuacją sobie poradzić i dotrzeć do celu, twoje nastawienie będzie konstruktywne, sposób dochodzenia do realizacji celu będzie bardziej precyzyjny, a zatem wyobrażenie o celu będzie korzystniejsze, dialog wewnętrzny nie będzie miał przewagi negocjacyjnej.

Metoda na pozór trudna, wystarczy trochę ćwiczeń i stanie się jedną z najprostszych.

Powodzenia – Ania

  • Shlomo Vaknin: Biblia NLP, wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego, One Press, Helion, Gliwice 2011.