19 grudnia 2018

Nasze postawy a pożądane wzorce

Wzorce mocy „Zdolność rozróżniania wzorców o wysokiej i niskiej energii jest kwestią percepcji i rozpoznania, których większość z nas uczy się podczas bolesnych prób i błędów.” Moja fascynacja dziełami dr Davida R. Hawkinsa wzmacniana jest faktem, iż wiele wątków, które porusza, jest bardzo praktycznych i wbrew pozorom prostych do zrozumienia. W pozycji „Siła czy Moc” Hawkins przedstawia listę kontrastujących wzorców, […]
12 grudnia 2018

# 3 METODY, TECHNIKI, STRATEGIE – Korzystne przekonania NLP

„Jeżeli trafiasz w cel za każdym razem, to znaczy, że albo jest on za duży, albo znajduje się za blisko” (Tom Hirshfield) Przekonanie Czym jest przekonanie? Jak podaje Słownik Języka Polskiego, to „pewność co do słuszności czegoś, wyrobiony pogląd na coś; przeświadczenie”. W NLP wyróżnić można 21 fundamentalnych przekonań: „Mapa” to nie terytorium: Nasze działania opieramy na podstawie własnej mentalnej […]
10 grudnia 2018

Przekraczanie poziomów świadomości dr G.R. Hawkinsa – kilka ciekawostek

Świadomość jako „światło świata” Wszechobecne, uniwersalne pole energii zwane świadomością, jak podaje D.r. Hawkins, posiada nieskończoną moc oraz wymiar poza czasem. Moc nieskończonego pola świadomości wraz z jego bezgranicznym potencjałem manifestuje się jako materia, a materia plus ewolucja dalej w efekcie wymiar „czasu”, a materia plus czas daje „przestrzeń”. Czym jest świadomość? Jedna z definicji świadomości przedstawia ją jako stan, […]
5 grudnia 2018

# 2 METODY, TECHNIKI, STRATEGIE – Strategia oparta na wartościach

Czym są wartości? Nie istnieje jedna uniwersalna definicja wartości, uzależnione są one od podejścia i światopoglądu ich twórców, można zatem mówić o : pozytywnych postawach, kryteriach ocen, cechach przedmiotów, trwałych przekonaniach. Według Słownika Języka Polskiego, wartości  to  zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych. Nasze fundamentalne wartości, którymi kierujemy się w życiu, są najprostszą metoda na […]
3 grudnia 2018

ZROZUMIEĆ DR D. R. HAWKINSA I JEGO POZIOMY ŚWIADOMOŚCI czyli prostym językiem o trudnych rzeczach

Determinanty powstania dzieła dr Davida R. Hawkinsa W latach 70.XX wieku rozwinęła się nowa nauka – kinezjologia, która powstała dzięki klinicznym badaniom fizjologii układu nerwowego oraz holistycznej wizji funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wyeksponowała ona bliski związek pomiędzy umysłem a ciałem, co otworzyło drogę dla badań sposobów ujawniania się świadomości poprzez subtelne mechanizmy ukryte za procesem chorobowym. Rozwijała się technologia, której efektem […]