PEWNOŚĆ SIEBIE Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI

Szczegóły wydarzenia

Pewność siebie jest umiejętnością działania pomimo odczuwania strachu

Pewność siebie to również pewien stan, uczucie, wiara wynikająca z zaufania, docenienia i/lub przekonania. Rzutuje ona na sposób myślenia, odczuwania, działania, a nawet reakcję ciała.

Jeśli do pewności siebie dodamy asertywną komunikację, nic ani nikt nie stanie na drodze do realizacji marzeń, celów.

Przysłowie chińskie mówi, że „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pojedynczego kroku”, aby ten krok zrobić trzeba czasem DUŻEJ PEWNOŚCI SIEBIE.

 

Dla kogo są warsztaty?

 • osób, które w niesprzyjających sytuacjach nie wiedzą jak się zachować, albo zachowują się wbrew sobie, gdyż nie potrafią inaczej
 • osób, które stresują się w danych sytuacjach
 • osób, które nie potrafią asertywnie walczyć o siebie, swoją rację czy niewykonanie czegoś na co nie mają ochoty
 • osób, które same siebie definiują jako niepewne
 • osób, które chcą osiągnąć wyższy poziom swojej pewności siebie
 • osób, które chcą popracować nad swoją asertywność.


Korzyści z bycia asertywnym i pewnym siebie:

 • życie w mniejszym stresie
 • większa skuteczność działania
 • zdobywanie na pozór rzeczy nie do zdobycia
 • umiejętność zachowania się w każdej sytuacji

Co otrzymasz podczas warsztatów?

 • dawkę uproszczonej i schematycznie podanej wiedzy merytorycznej
 • wiele prostych zasad do zastosowania na „tu i teraz”
 • odpowiedzi na własne pytanie
 • diagnozę sytuacji odbierających Ci pewność siebie z podaniem sposobów radzenia sobie
 • zaproszenie na bezpłatny webinar diagnozujący
 • materiały.

Program warsztatów

Moduł I.

 • Jak reagujemy na zmiany?
 • Czym jest zmiana i jaka jest jej anatomia

Moduł II.

 • Emocje – czym są i dlaczego warunkują nasze zachowanie?
 • Wyzwalacze emocji
 • Schematy myślowe a emocje

Moduł III.

 • Filtry rzeczywistości  czyli nasze zniekształcenia poznawcze
 • Uważność i zasady jej wdrażania w życie

Moduł IV.

 • Elementy wpływające na naszą percepcję – selektywne zapamiętywanie, zniekształcanie i selektywna uwaga
 • Mechanizm percepcji
 • Moje koło negatywnych i pozytywnych emocji

Moduł V.

 • Tożsamość, emocje, działanie – trzy filary naszej pewności siebie
 • Samokoncept siebie
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na emocje
 • Klasyfikacja sytuacji aktywujących
 • ABC pewności siebie

Moduł VI.

 • Istota asertywności – trójkąt dramatyczny Carpmana
 • Różnice między agresją, biernością a asertywnością
 • Potencjalne sfery problemów bycia asertywnym
 • Prawa człowieka asertywnego w praktyce
 • Kroki do asertywności
 • Jak komunikować asertywnie

 

Podczas warsztatu

nabędziesz wiedzę o:

 • anatomii zmiany
 • rodzajach wyzwalaczy emocji
 • filtrach rzeczywistości
 • rodzajach czynników wpływających na nasze zachowanie
 • rodzajach sytuacji aktywujących i ich wpływie na pewność siebie
 • krokach asertywności
 • różnicach pomiędzy biernością, agresją a asertywnością

nabędziesz umiejętności:

 • rozpoznawania reakcji swojego ciała na poszczególne emocje
 • stosowania zasad uważności
 • wykorzystywania wiedzy o swoim kole negatywnych i pozytywnych emocji
 • radzenia sobie z sytuacjami aktywizującymi
 • stosowania w praktyce ABC pewności siebie
 • stosowania w praktyce reguły „5 sekund”
 • stosowania komunikatu asertywnego

Jak należy się przygotować do warsztatów?

 • napisz maila przed warsztatem a otrzymasz listę pytań, które mogą sprawić, że będzie Ci się lepiej pracowało na warsztacie
 • zabrać wygodny, niekrępujący ruchów strój
 • wstać rano prawą nogą i przyjść w dobrym humorze

 

 

 

Do zobaczenia

Ania

Informacje praktyczne

Data: 16.03.2019
Godzina: 9:00 - 18:00

Miejsce: Hotel Stara Poczta TYCHY

Mapa niedostępna