Projekt Silna Marka Hotelu

Projekt SILNA MARKA HOTELU jest autorskim i jedynym takim projektem w Polsce a skierowany jest głównie do hoteli. Projekt ten jest odpowiedzią i wskazówką na to, w jakim kierunku wprowadzać zmiany w swojej działalności, aby stać się liderem na rynku. Dając gotowe rozwiązania i partnerów, którzy zrealizują w każdym aspekcie te konieczne zmiany, gwarantujemy odniesienie sukcesu.

Projekt umożliwia hotelom oszczędność czasu, kapitału i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dobrze wykonanych działań, spójnych z planem i zamierzeniami. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2019.

BIORĄC UDZIAŁ W PROJEKCIE

DZIĘKI CAŁEMU PROJEKTOWI „SILNEJ MARKI HOTELU” HOTEL UZYSKA:

 • wiedzę na temat działań konkurencji, której nie znajdziecie w żadnym folderze,
 • zapiski z „kuluarowych” rozmów z rzeczywistymi klientami,
 • porównanie państwa usług na różnych poziomach do usług konkurencji,
 • wyższy odsetek poleceń przekładający się na wzrost sprzedaży,
 • możliwość monitorowania zmian w czasie przy kolejnych pomiarach,
 • diagnozę obszarów/krytycznych wraz ze wskazaniem scenariuszy niezbędnych działań,
 • przeszkoloną kadrę z kluczowych elementów „profesjonalnej obsługi klientów”,
 • spis praktycznych działań celem spójności wizerunku marki hotelu z jej tożsamością,
 • wytyczne do rebrandingu w istniejącej strategii marketingowej,
 • sugestie pozwalające spieniężyć wiedzę,
 • przewagę konkurencyjną,
 • gwarancję nierealizowania projektu dla badanej konkurencji.

PROGRAM DZIAŁANIA

Etap I

Badania wewnątrz hotelu i w obiektach wytypowanych do analizy porównawczej, opracowanie raportu z audytu.

Etap II

Diagnoza rozpoznawalności marki, jej kluczowych elementów – wytyczne do strategii marketingowej i jej rebrandingu.

Etap III

Wdrożenia poszczególnych działań: szkolenia i działania indywidualne, w zakresie wykazanych potrzeb – działania realizowane przez partnerów projektu.

JAK WYGLĄDA PRACA?

ETAP I

Bezpośrednio poprzez realizacje badania uzyskamy:

 • wiedzę na temat działań konkurencji i opisową ocenę tych działań przez badacza,
 • obiektywną ocenę hoteli pod względem jakości świadczonych usług,
 • możliwość porównywania jakości obsługi między placówkami,
 • możliwość monitorowania zmian „w czasie” przy ewentualnych kolejnych pomiarach,
 • identyfikację obszarów/zachowań krytycznych i w perspektywie ich eliminację bądź marginalizację,
 • weryfikację stanu aktualnego w stosunku do materiałów promocyjnych,
 • zebranie materiału do strategii działań oraz strategii marketingowej.

Szczegółowe cele badania to m.in.:

 • ocena procesu rezerwacji pokoju hotelowego,
 • ocena sposobu obsługi i profesjonalizmu,
 • pro-aktywność,
 • wygląd wewnętrzny placówki,
 • poziom wiedzy merytorycznej,
 • transakcja.

ETAP II

Przykładowymi działaniami będą:

 • ocena spójności działań pracowników z celami długofalowymi hotelu,
 • analiza spójności misji, wizji oraz wartości z prowadzonymi działania,
 • warsztatowe szkolenia z zakresu poszczególnych elementów „profesjonalnej obsługi klientów”,
 • analiza strategii marketingowej  oraz rekomendowane działania na  wprowadzenie odpowiednich zmian mających na celu wzmocnienie marki hotelu,
 • analiza wykorzystywanych narzędzi i działań marketingowych do komunikacji z klientami,

Na tym etapie pracy uzyskamy:

 • analizę zrozumienia w praktyce misji, wizji i wartości istniejącej marki przez pracowników,
 • narzędzia do pracy z zespołem,
 • ustalenie celów długoterminowych, krótkoterminowych oraz konkretnych działań niezbędnych do zbudowania silnej marki,
 • wytyczne do systematycznego i samodzielnego sprawdzania spójności prowadzonych działań z wytyczonymi celami marketingowymi,
 • stworzenie scenariuszy działań dla kluczowych elementów wpływających na markę,
 • rekomendowane działania związane z rebrandingiem wykorzystywanych narzędzi i działań marketingowych.

ETAP III

Rekomendowane działania

 • Analiza strategii marketingowej oraz wyniki badań przeprowadzonych w ramach I i II etapu, pozwolą na wytypowanie szczegółowych rekomendowanych działań, mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian wzmacniających markę hotelu.
 • Rekomendowane działania będą posiadały szczegółowy opis, a także propozycję sprawdzonych podmiotów, które będą wstanie zrealizować owe działania na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Partnerzy projektu, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację rekomendowanych działań, to podmioty sprawdzone, z którymi od lat prowadzimy współpracę w tym zakresie.
 • W przypadku skorzystania z naszych partnerów do wdrażania rekomendowanych działań, otrzymują Państwo dodatkowo roczne wsparcie merytoryczne (1 spotkanie w kwartale), którego zakres będzie indywidualnie, według potrzeb ustalany.