Polowanie na czarownice – myśli sabotujące a marka osobista
23 kwietnia 2017
Jak radzimy sobie z uczuciami, które nas nie wspierają? TECHNIKA UWALNIANIA cz. 2
28 sierpnia 2018

Budowanie marki osobistej to proces

ETAPY BUDOWANIA MARKI OSOBISTEJ

Korzyści z budowania marki są oczywiste i nie trzeba do tego faktu przekonywać. Jednak dobrze jest, jeśli jesteśmy w pełni świadomi, że budowanie marki jest procesem, czyli składa się z  pewnych etapów (rys. 1), a należą do nich:

ETAP 1 – AUDYT WEWNĘTRZNY 

ETAP 2 – ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ

ETAP 3 – STRATEGIA KOMUNIKACJI

ETAP 4 – WERYFIKACJA

ETAP 5 – ZMIANY.

Jak widać na rysunku 1, etapy te są ściśle ze sobą powiązane i jeśli zależy nam na osiągnięciu długofalowego sukcesu, powinniśmy działać zgodnie z nimi oraz realizować je w odpowiedniej kolejności.

Każdy z tych etapów składa się z kilku kroków, a ich charakterystyka zostanie przeprowadzona w następnych artykułach.

       Rys. 1. Etapy budowania marki osobistej

Źródło: opracowanie własne

 

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ TO MODEL SPIRALNY

Jeśli podejmujesz decyzje, że chcesz świadomie budować markę osobistą, to pamiętaj, że Twoje działanie opiera się na modelu spiralnym, który zaczyna się w punkcie A (START) i nigdy się nie kończy (Rys. 2).

Rys. 2. Model spiralny budowania marki osobistej

Źródło: opracowanie własne

 

DLACZEGO MODEL SPIRALNY?

Pierwszy etap budowania marki osobistej to audyt wewnętrzny, który jest niezbędny w celu określenia posiadanego potencjału i sprecyzowania wartości, misji i wizji siebie. Ten etap daje nam podstawy ku temu, aby wyznaczyć cele, zaplanować działania w różnych sferach swoje działania. Jeśli cele będą już odpowiednio przygotowane, dopiero wtedy można zastanawiać się nad strategią działania i komunikowania o swojej marce. Te pierwsze trzy etapy stanowią przygotowanie do działania i działanie.

Jeśli prowadzimy już odpowiednie działania, wdrażając narzędzia marketingowe i strategie, należy zgodnie z wyznaczonymi na etapie drugim celami ustalić system weryfikacji i oceny tego, co do tej pory zrobiliśmy. Mierzalnie należy określić pozycje naszej marki osobistej w różnych, wyznaczonych wcześniej, dziedzinach.

Podczas weryfikacji może okazać się, że należy lub można byłoby wprowadzić pewne zmiany. Każda wprowadzona zmiana oraz czas, jaki upłynął, powoduje zmianę potencjału, a więc niezbędne będzie ponowne określenie audytu wewnętrznego.

Cały proces jak widać na rysunku 2, jest układem ułożonym spiralnie, ostatni etap jest połączony z pierwszy etapem kolejnego cyklu. Niektóre etapy będę z biegiem czasu zajmowały mniej czasu a innym będą wymagały dłuższego zastanowienia.

 

Powodzenia i pozdrawiam

Ania Nitkiewicz-Jankowska