ZROZUMIEĆ DR D. R. HAWKINSA I JEGO POZIOMY ŚWIADOMOŚCI czyli prostym językiem o trudnych rzeczach
3 grudnia 2018
Przekraczanie poziomów świadomości dr G.R. Hawkinsa – kilka ciekawostek
10 grudnia 2018

# 2 METODY, TECHNIKI, STRATEGIE – Strategia oparta na wartościach

Czym są wartości?

Nie istnieje jedna uniwersalna definicja wartości, uzależnione są one od podejścia i światopoglądu ich twórców, można zatem mówić o :

 • pozytywnych postawach,
 • kryteriach ocen,
 • cechach przedmiotów,
 • trwałych przekonaniach.

Według Słownika Języka Polskiego, wartości  to  zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych.

Nasze fundamentalne wartości, którymi kierujemy się w życiu, są najprostszą metoda na wyeliminowanie mentalnego chaosu. Wartości można nazwać również papierkiem lakmusowym dla wszystkich dokonywanych w życiu wyborów i podejmowanych decyzji. Wartości również są jak kompas, pozwalają określić czy idziemy w odpowiednim kierunku albo w jakim kierunku należy kroczyć dalej. W sytuacjach podjęcia trudnych decyzji są doskonałym wyznacznikiem wyboru odpowiedniego rozwiązania. Wszystkie decyzje życiowe winniśmy podejmować w zgodzie z własnymi wartościami. Jednak aby było to możliwe, należy pomyśleć nad faktem, jakie wartości są dla nas wartościami fundamentalnymi, z których bez względu na okoliczności nie jesteśmy wstanie zrezygnować.

 

Metoda 1. Siedmioetapowy proces wyznaczania własnych wartości

 1. Przeczytaj listę wartości zaproponowaną np. na blogu Barrie Live Bold and Blue, następnie wybierz te wartości, które wydają Ci się najważniejsze .
 2. Wynotuj te wartości, które twoim zdaniem są najważniejsze w sferze zawodowej, kariery czy biznesu (maksymalnie 5).
 3. Następie wynotuj te wartości, które są kluczowe dla Ciebie w życiu osobistym (maksymalnie 5).
 4. Pod każdą z tych wartości określ, na jakie sposoby w chwili obecnej żyjesz w zgodzie z tą wartością. Podaj przykłady tych działań, które świadczą o tym, że ta wartości jest dla Ciebie fundamentalna.
 5. Pod każdą z wymienionych wartości napisz działania, które mogłyby wzmocnić z nimi Twoje działania. Możesz zadać sobie pytanie „Czego potrzebujesz, aby żyć w zgodzie z tymi wartościami?”
 6.  Wypisz jakie działania mógłbyś podjąć aby żyć zgodnie z wyznaczonymi wartościami.
 7. Spójrz jeszcze raz na dwie listy i zaznacz te działania, które można zrealizować niemalże od ręki i zacznij już działania w tym zakresie. Spisz także te działania, które wydają się odległe i niemalże nieosiągalne i podziel je na mniejsze.

Po sporządzeniu listy wartości (najlepiej do 5, maksymalnie 7), zweryfikuj dzięki niej swoje marzenia i rozpocznij działania w celu wzmocnienia tej wartości u Siebie.

 

Metoda 2. Jakie masz wartości na „tu i teraz”

 1. Możesz skorzystać z listy wartości (patrz metoda 1), albo samodzielnie wypisać 5 przykładów wartości, które wydają Ci się tymi właściwymi. Staraj się , aby nie rozdzielać sfery życiowej od biznesowej.
 2. Uporządkuj wybrane wartości od 1 do 5, gdzie 1 to jest wartość najważniejsza.
 3. Podaj przykłady działań w trzech sferach: w stosunku do siebie, w stosunku do najbliższych, w stosunkach zawodowych
 4. Jeśli po etapie 4 stwierdzasz, że jest bardzo dobrze , bo możesz mnożyć przykłady potwierdzające trafność swojego wyboru. Jeśli tak jest, to uporządkuj według skali „ważności” swoje wartości.
 5. Na podstawie wybranych wartości stwórz zestaw zasad, którymi będziesz się kierować w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ten spis zasad bardzo często określany jest KODEKSEM HONOROWYM. Opracuj sobie tak własny  kodeks honorowy

 

Strategia oparta na wartościach to nic innego, jak działania zgodnie z własnymi zasadami, które powstają na fundamencie własnych wartości.

Określ swoje wartości, opracuj Kodeks Honorowy, a okaże się, że w wielu następnych wyzwaniach życiowych znajdziesz rozwiązanie zdecydowanie szybciej.

 

Pozdrawiam

Ania

 

www.sjp.pwn.pl