Szkolenia

Blog

24 lutego 2017

Dwa różne spojrzenia na markę

Różne oblicza marki osobistej Pełne zrozumienie, czym jest marka osobista, jest możliwe, jeśli uchwyci się różnice między dwoma pojęciami, a mianowicie: tożsamością marki i wizerunkiem marki. Silna marka osobista charakteryzuje się tym, że tożsamość naszego wizerunku jest niemal identyczna z wizerunkiem rzeczywistym. Oznacza to, że nasza ocena swojego wizerunku jest tożsama z tym, co o nas sądzą, myślą i mówią […]
17 lutego 2017

Marka osobista a jakość życia odbiorców

W jaki sposób marka osobista może podnosić jakość życia odbiorców? Osoby o silnej marce osobistej dzielą się swoją wiedzą (bez względu na jej rodzaj) i doświadczeniem (życiowym i biznesowym). Sposób ich działania i to, co mówią (a także myślą, chociaż tego na pierwszy rzut oka nie widać), jest spójny z ich wartościami, z nimi samymi. Osoby te są po prostu […]
5 lutego 2017

Czym tak naprawdę jest MARKA OSOBISTA?

Co to jest marka?  Powszechną i najczęściej pojawiającą się definicją marki (brand) jest określenie jej jako: nazwy, znaku, symbolu, rysunku lub kombinacji tych trzech elementów, stworzonych w celu identyfikacji dóbr lub usług firmy oraz dla odróżnienia ich oferty od oferty konkurencji[1]. W przypadku marek osobistych nazwą będzie imię i nazwisko, a znakiem, symbolem będzie np. osobisty podpis, parafka, z kolei […]